De beste tip om efficiënter en productiever te zijn

By 27 november 2020Robotics

Sommige werkdagen zijn gevuld met repetitieve, saaie taken die nooit op lijken te houden. Je bent zo lang bezig met deze taken, dat je niet meer toekomt aan de leuke vraagstukken waar jij je creativiteit in kwijt kunt en die écht meerwaarde leveren. Neem een zorginstelling, waar medewerkers eindeloos bezig zijn met dezelfde administratieve handeling en daardoor minder tijd hebben voor de patiënt. Steeds meer bedrijven kiezen er daarom voor om zich bezig te houden met intelligente automatisering technologieën, waaronder Robotic Process Automation (RPA).

Maar wat is RPA precies? Zie het als een soort ‘virtuele’ assistenten, oftewel robots, die met systemen werken net zoals een persoon dat doet. Met RPA kopieer je letterlijk de handelingen van een persoon. Denk aan het openen van en inloggen bij een applicatie, het opslaan van een document of het invullen van gegevens. De robot kan soms zelfs stappen overslaan die een medewerker wel zou moeten doen. Een medewerker moet misschien elke keer teruggaan naar een document om gegevens te kopiëren en vervolgens in een applicatie te plakken, terwijl de robot de gegevens onthoudt en meteen alle velden kan invullen. Een ‘virtuele’ assistent doet dit werk sneller, foutvrij en daarnaast 24/7.

Organisaties kunnen door middel van RPA allerlei processen automatiseren, zodat werknemers tijd over hebben. Het ideale proces is veelal repetitief en heeft een hoog volume. De robot volgt ook de regels van het normale proces, dus bij antwoord A volgt actie X en bij antwoord B volgt actie Y. Processen die een robot kan nabootsen variëren van kleine dagelijkse processen tot grote jaarlijkse processen. Voorbeelden van kleine dagelijkse processen zijn het verwerken van facturen of het opvoeren van nieuwe medewerkers in systemen.

Impact van RPA

Natuurlijk wordt de uitvoering van processen sneller en accurater wanneer we niet handmatig, maar automatisch altijd hetzelfde invullen in hetzelfde vakje. De robot hoeft namelijk ook niet de hele pagina door te scrollen op zoek naar dat ene vakje. De belangrijke winst zit hem echter in het besparen van tijd. De tijd die de medewerker bespaart, kan gebruikt worden om betere diensten te verlenen aan de klant. Medewerkers kunnen zich focussen op taken die er meer aan toe doen. Deze taken zijn waarschijnlijk minder repeterend en vooral uitdagender. Tijd kan strategisch besteed worden.

Kortom, een robot kopieert de handelingen van de mens en kan hierdoor processen overnemen. Taken kunnen sneller en preciezer gedaan worden, en hiermee dus efficiënter. Tegelijkertijd, zal de werknemer meer tijd hebben voor uitdagende, niet repetitieve taken, dus ook productiever zijn. Niet elke handeling van een medewerker kan overgenomen worden door een robot. In een volgende blog zullen wij bespreken welke processen geschikt zijn. Hierin gaan wij onder andere kijken naar de voorwaarden waaraan een proces moet voldoen om in aanmerking te komen voor RPA.

Karen Vossen

Author Karen Vossen

More posts by Karen Vossen